Denmark
Søg    
Inkluder alle CSL Behrings regionale hjemmesider

CSL Behring gennem tiden

Denne hjemmeside anvender cookies

Du accepterer brugen af cookies ved at klikke videre på siden eller klikke OK.
Du finder information om cookies, hvilke vi anvender og hvorfor vi gør brug af dem ved at klikke her

CSL Behring har en lang tradition med at udvikle livsvigtig medicin. Vi har faktisk været med til at forbedre livskvaliteten for patienter med sjældne og alvorlige sygdomme i mere end 100 årVi har øget livskvaliteten i mere end 100 år

CSL Behring har en lang tradition med at udvikle livsvigtig medicin. Vi blev grundlagt i 1904 af Emil von Behring, der var den første modtager af Nobelprisen i medicin.

Siden har virksomheden udviklet sig til at blive verdensomspændende med en bred vifte af produkter rettet mod sjældne og livstruende sygdomme. Her kan du se de vigtigste højdepunkter i CSL Behrings historie.

1901 - Emil von Behring modtager Nobelprisen i medicin

Den tyske læge Emil von Behring modtager den første Nobelpris i fysiologi og medicin for sit arbejde med serumbehandlinger. Von Behrings pionerarbejde resulterer i moderne metoder til immunisering, hvilket stort set har udryddet difteri på verdensplan

1904 - Emil von Behring grundlægger Behringwerke

Emil von Behring grundlægger Behringwerke til at fremstille sera og vacciner til bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

1946 - Europas første fraktionering af blodplasma fra mennesker

Behringwerke er den første virksomhed i Europa, der begynder at producere plasmaproteiner i store mængder fra humant plasma.

1954 – Første løsning med varmebehandlede plasmaproteiner

CSL Behring producerer de første varmebehandlede plasmaproteiner. Det sikrer en længere og bedre holdbarhed.

1962 – Ny fraktioneringsmetode giver bedre udbytte

Forskere fra CSL Behring udvikler en ny plasma-fraktioneringsmetode, der giver markant bedre udbytte af værdifulde proteiner isoleret fra humant plasma.

1963 – Lancering af produkter i Danmark

CSL Behring kommer ind på det danske marked med Streptase®.

1984 – Første IVIG (Intravenøs Immunglobulin) godkendes i USA

CSL Behring får godkendelse til polyvalent immunglobulin, hvilket betyder at forskellige patientgrupper kan bruge den samme medicin. Det er det første IVIG produkt, der godkendes i USA.

2001 – Verdens største plasma industri

CSL Behring køber 42 plasmacentre og bliver verdens største industri inden for fraktionering af plasma.

2004 – CSL Behring vinder udbud i Danmark og etablerer en afdeling

I 2003 bliver den danske blodlov liberaliseret, og i midten af 2003 kommer forarbejdning af dansk blodplasma til immunglobulin og albumin i udbud. CSL Behring vinder udbuddet og etablerer en dansk afdeling.

2007 – Privigen godkendes af FDA

Den Amerikanske Food and Drug Administration giver tilladelse til at markedsføre Privigen til behandling af sygdomme forårsaget af immundefekt.

2008 – CSL Behring i Danmark vinder dansk udbud igen

CSL Behrings kontrakt om forarbejdning af blodplasma udløber, men CSL Behring vinder også det nye udbud. Kontrakten løber frem til 2015.

2009 – Laboratorium godkendes i Schweiz

FDA, EMEA, Swissmedic og TGA godkender den nye state-of-the-art immunglobulin fabrik i Schweiz. Fabrikken er i dag omdrejningspunkt for al fraktionering af plasma fra danske blodbanker.

2009 - CSL Behring giver 2 millioner to WHF

For at fremme diagnosticering og behandling af hæmofili i udviklingslandene, donerer CSL Behring for 2 millioner dollars koagulationsfaktor til World Federation of Hæmofilia, der er i gang med et 3-årigt program kaldet Global Alliance for Progress.

© 2018 CSL Behring