)

Produktsortiment

Produkter under udvikling

Med udgangspunkt i vores produktsortiment fokuserer vi altid på at udvikle nye produkter, forbedre eksisterende produkter og optimere vores fremstillingsprocesser.

Vores forsknings- og udviklingsområder er opdelt i tre kategorier: Life cycle management, markedsudvikling og udvikling af nye produkter. Life cycle management sikrer løbende produktforbedring, ved at opretholde og øge konkurrencedygtigheden inden for vores eksisterende produktudvalg. Markedsudvikling bidrager med behandlinger på nye markeder og til nye indikationer.

Udvikling af nye produkter giver muligheden for at nye specialiserede terapiområder kan behandles.

Kerneområder


Research/ Præ- klinisk

Produkter

Klinisk udvikling

Produkter

Registrering / Post lancering

Produkter

Life cycle management/ Markedsudvikling

Kliniske anvendelser

Forskning med henblik på at finde ny medicinsk anvendelse og/eller nye administrationsmåder for vores specialiserede produkter.

C1-INH ‒ nye indikationer

Forskning i nye indikationer ved hjælp af C1-esterasehæmmer (C1-INH).

Fibrinogen ‒ nye formuleringer

Forskning og præ-kliniske undersøgelser med henblik på at finde nye medicinske anvendelser af plasmaafledt fibrinogenkoncentrat

CSL964 AAT GvHD

Forebyggelse af akut graft versus host-sygdom (GVHD) hos unge og voksne, der modtager en allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HCT). Behandling af steroidresistens, akut GVHD hos unge og voksne patienter.

CSL842 C1-INH AMR

C1-esterasehæmmer (C1-INH) til behandling af voksne modtagere af nyretransplantat med resistent, antistofmedieret afstødning (rAMR).

Privigen® Japan

Privigen®, 10 % intravenøst immunglobulin, til behandling primær immundefekt (PID), sekundær immundefekt (SID) og kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) i Japan.

Hizentra® IIM

Hizentra™, 20 % subkutant immunglobulin, til behandling og langsigtet vedligeholdelsesbehandling af voksne med idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM).

Privigen® CIDP Japan

Privigen®, 10 % intravenøst immunglobulin, til behandling af voksne, der lider af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), med henblik på at forbedre neuromuskulær funktionsnedsættelse.

Hizentra® CIDP

Det første subkutane immunglobulin med 20 % høj koncentration og lav volumen, som anvendes til brugervenlig hjemmebehandling. Godkendt til kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP).

Privigen® CIDP US

Privigen®, 10 % intravenøst immunglobulin, godkendt til behandling af voksne, der lider af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), med henblik på at forbedre neuromuskulær funktionsnedsættelse.

CSL830 EU

Den første og eneste selvadministrerede, subkutane C1-esterasehæmmer (human) til rutinemæssig profylakse behandling, som forhindrer anfald af hereditært angioødem (HAE) hos unge og voksne patienter.

Kcentra® Japan

Frysetørret plasmaafledt koncentrat af koagulationsfaktor II, VII, IX, X, protein C og protein S, anvendt til intravenøs administration til patienter med pådraget koagulationsfaktordefekt, som følge af behandling med vitamin K-antagonist (fx Warfarin).

HAEGARDA® US

Den første og eneste selvadministrerede, subkutane C1-esterasehæmmer (human) til rutinemæssig profylakse til at forhindre anfald af hereditært angioødem (HAE) hos unge og voksne patienter.

Udvikling af nye produkter

Nye teknologier

Forskning med henblik på at undersøge nye teknologier til udvikling af nye behandlinger til patienter, der modtager immunglobuliner.

CSL889 Hemopexin

Forskningsprogram om plasmaafledt Hemopexin til den potentielle behandling af Seglcelleanæmi.

Nye strategier

Forskningsaktiviteter med henblik på at udvikle nye koagulationsfaktorer, der både har øget effektivitet og forbedret brugervenlighed.

CSL626 D'D3 LA rVIII

Rekombinant D'D3 albuminfusionsprotein-dimer (rD'D3-FP), der forlænger in vivo halveringstiden og dermed øger doseringsintervallet for rVIII-SingleChain hos patienter, som lider af hæmofili A, til mindst én gang pr. uge.

Opdagelsesprojekter

Forskningsprojekter målrettet mod at udvikle nye behandlingsproteiner.

CSL200/CAL-H

Y-Globin-genterapi for alvorlig seglcelleanæmi (SCD)

CSL311 anti-beta alm

Fuldt humant monoklonalt antistof, der hæmmer GM-CSF-, IL-3- og IL-5-signaler ved at neutralisere den ß-almindelige receptor, til potentiel behandling af komplekse inflammatoriske sygdomme

Kliniske anvendelser

Forskningsprojekter målrettet mod at opbygge en ny førende franchise indenfor transplantationsbehandlinger

CSL730 rFc-multimer

Ny rekombinant human Fc-multimer til behandling af patienter med immunkompleks medierede autoimmune sygdomme. Udviklet i samarbejde med Momenta Pharmaceuticals.

CSL312 FXIIa-antagonist

Et humaniseret anti-faktor XIIa-monoklonalt antistof under udvikling til brug til flere indikationer, herunder som subkutan behandling af hereditært angioødem (HAE). Produktet kan potentielt administreres hver 2.-3. uge, samt potentielt anvendes til trombose.

CSL324 G-CSFR Antagonist

Rekombinant, monoklonalt antistof mod cytokingranolucytkolonien, der stimulerer faktorreceptorer til potentiel udvikling af en ny klasse lægemidler. Disse er rettet mod artritis og andre inflammatoriske sygdomme.

CSL346 VEGFB-antagonist

Et humaniseret mAb, der antagoniserer VEGF-B og administreres via subkutan injektion, enten som individuel behandling eller kombineret med andre virkemidler. Dette er til potentiel behandling af diabetisk nefropati eller andre sygdomme forbundet med atypisk lipidmetabolisme.

CSL112 apo-AI

Ny apolipoprotein A-I-infusionsbehandling udviklet til at reducere den høje forekomst af tidligt tilbagevendende hjerteanfald, der opstår i ugerne / månederne efter et hjertetilfælde.

clazakizumab*-transplantation

Humaniseret rekombinant, monoklonalt antistof, der bindes til og hæmmer Interleukin-6 (IL-6) som en behandlingsmulighed, hvor frastødning af transplanterede organer opleves. Udviklet i samarbejde med Vitaeris Inc.

* Fællesprojekt

pdFVIII Ruide

Plasmaafledt human faktor VIII fremstillet i Kina, via opkøbet af Wuhan Zhong Yuan Rui De Biological Products Co. Ltd. (Ruide).

IDELVION®

Nye, langtidsvirkende albuminfusionsprotein, der knytter rekombinant koagulationsfaktor IX til rekombinant albumin, til behandling af hæmofili B. Dette giver en beskyttelse på højt niveau med op til 14 dages dosering for egnede patienter.

AFSTYLA®

Ny langtidsvirkende, rekombinant faktor VIII-SingleChain til behandling af voksne og børn med hæmofili A.

Vores patienter

Se hvordan vores produkter kan hjælpe hvis du eller en pårørende lever med en sjælden eller alvorlig sygdom.

Læs mere
Vores produkter

Oplev vores specialiserede terapiområder med produkter til behandling af livstruende sygdomme.

Læs mere
Ledige stillinger

Bliv medarbejder hos os og vær med til at skabe historie sammen med de mest kvalificerede og engagerede personer inden for mange fagområder.

Læs mere