GTM-PRDZCHH

Webstedets Fortrolighedspolitik

Fra tid til anden indsamler eller bruger vi personoplysninger ligesom mange andre virksomheder. I denne databeskyttelseserklæring forklarer vi:

 • formålene, hvortil vi indsamler og bruger dine personoplysninger,
 • kategorier af personoplysninger, som vi indsamler til de pågældende formål, og
 • hvordan vi indsamler dine personoplysninger.

Nok så vigtigt, fortæller vi dig også, hvad dine rettigheder er med hensyn til de personoplysninger, som vi opbevarer, og hvad du kan gøre for at håndhæve dem. 

Hvis du vil, kan du rulle ned og læse hele politikken, men du kan også springe til det afsnit, som du er interesseret i ved at klikke på en af nedenstående overskrifter.

1. Indledning
2. Kategorier af personoplysninger, som vi indsamler
3. Sådan indsamler vi dine personoplysninger
4. Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger
5. Dit samtykke
6. Sådan holder vi dine personoplysninger sikre
7. Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?
8. Hvem har adgang til dine personoplysninger?
9. Overfører vi dine personoplysninger uden for Europa?
10. Hvilke rettigheder har du?
11. Direkte markedsføring
12. Cookies
13. Kontakt Os
14. Opdateringer til denne erklæring

Hvis denne databeskyttelseserklæring ikke besvarer dine spørgsmål, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.


1. Indledning

Hos CSL Behring, (”vi2”, “os”, “CSL Behring”) forpligter vi os til at beskytte dit privatliv. Når du bruger vores websteder, indsamler vi visse oplysninger, der kan bruges til at identificere dig (“personoplysninger”).

CSL Behring er den “dataansvarlige” for de personoplysninger, som vi indsamler. Det betyder, at vi er ansvarlige for beslutninger om indsamlingen og brugen af personoplysninger. Det betyder også, at vi er ansvarlige for at svare på dine spørgsmål og anmodninger i forbindelse med de personoplysninger, som vi opbevarer om dig.

Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvordan vi bruger de personoplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores websted. Den forklarer også de rettigheder, som du har med hensyn til dine personoplysninger.

2. Kategorier af personoplysninger, som vi indsamler

Vi kan indsamle de følgende typer af personoplysninger fra dig, når du bruger vores websted:

 • Kontaktoplysninger: Dette er oplysninger, der giver os mulighed for at kontakte dig, såsom dit navn, din adresse, telefonnumre, e-mailadresser og brugernavne på sociale medier.
 • Demografiske oplysninger: Dette er oplysninger om din baggrund, og som kan hjælpe os med at identificere dig mere præcist såsom køn, statsborgerskab, fødselsdato.
 • Betalingsoplysninger, købs- og kontohistorik: Hvis du er sundhedspersonale/leverandør eller distributør af produkter, indsamler vi oplysninger om din konto hos og forretning med os. Dette kan omfatte oplysninger såsom kredit-/betalingskortoplysninger, bankkontooplysninger, faktureringsadresser og kundenumre, samt optegnelser vedrørende de produkter og tjenester, som du har købt af os.
 • Personoplysninger i rapporter og meddelelser, som du indsender til os: Hvis du indsender oplysninger til os om vores produkter og tjenester via vores websted, f.eks. via en formular til indberetning af uønskede hændelser, indsamler vi eventuelle personoplysninger, som du medtager i din indberetning.
 • Sundhedsdata: Hvis du indsender sundhedsdata til os i forbindelse med vores produkter eller tjenester, indsamler vi eventuelle personoplysninger og følsomme personoplysninger, som du medtager.
 • Ansættelsesoplysninger: Hvis du ansøger om en ledig stilling hos os, indsamler vi oplysninger såsom din erhvervserfaring, henvisninger og alt andet, som du måtte medtage i jobansøgningsformularen eller i eventuelle vedhæftede dokumenter, såsom CV'er.
 • Optegnelser over dine diskussioner med os: Når du kontakter os ved hjælp af kontaktmulighederne på webstedet (enten via e-mail, telefon, en onlineformular eller via sociale medier (såsom via Twitter eller Facebook), kan vi føre en optegnelse over de oplysninger, som du tilvejebringer, når du gør dette.
 • Hvordan du bruger vores websted: Vi indsamler oplysninger om de sider, du ser, og hvordan du bruger dem.
 • Placeringsoplysninger: Din smartphone eller computers IP-adresse kan fortælle os din omtrentlige placering, når du opretter forbindelse til vores websted (dette vil normalt ikke være mere præcist end et land eller en by).

3. Sådan indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra en række kilder. Disse omfatter:

 • Direkte fra dig: For eksempel indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, når du opretter en konto hos os, køber produkter eller tjenester fra os, udfylder formularer, som vi leverer til dig, foretager en indberetning eller indsender en meddelelse om vores produkter eller tjenester eller kontakter os pr. telefon, via e-mail eller kommunikerer direkte med os på anden måde (f.eks. via sociale medier).

 • Vores websted: Vi indsamler oplysninger, som vi observerer om den måde, hvorpå du bruger vores websted.

 • Tredjeparter: Vi kan muligvis indsamle personoplysninger om dig fra tredjeparter. Dette omfatter som regel: Kreditoplysningsbureauer (hvis vi mener, at dette er nødvendigt for at formidle dit køb af produkter eller tjenester fra os), henvisninger (hvis du ansøger om en ledig stilling hos os) eller sundhedspersonale/-udbydere (i forhold til din brug af vores produkter).

4. Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i nedenstående tabel.

Formål med behandling                                                                                                                   

Kategorier af oplysninger, der som regel behandles til formålet                                                                                       

Kontakte og kommunikere med dig med hensyn til vores forretning, produkter og tjenester

Alle de ovennævnte personoplysninger

Hvis du er sundhedspersonale/leverandør eller distributør af vores produkter, bruger vi dine personoplysninger til at administrere din konto hos os, foretage kreditkontroller, hvis dette er nødvendigt, tage imod betaling for vores produkter og tjenester og arrangere levering

Kontaktoplysninger

Betalingsoplysninger, købs- og kontohistorik

Optegnelser over dine diskussioner med os

Hvis du kontakter os med eventuelle forespørgsler eller klager, bruger vi dine personoplysninger til at hjælpe os med at besvare dig

Alle de ovennævnte personoplysninger

I forbindelse med undersøgelse af misbrug af din konto, svig og inkasso

Alle de ovennævnte personoplysninger

Til at gennemgå vores produkter og tjenester, vurdere deres sikkerhed og ydeevne, og til at udvikle nye produkter og tjenester

Alle de ovennævnte personoplysninger

Til tilmelding og deltagelse i kliniske forsøg

Kontaktoplysninger

Demografiske oplysninger

Personoplysninger i indberetninger og meddelelser, som du indsender til os

Helbredsdata

Optegnelser over dine diskussioner med os

Til at udføre onlineannoncering

Betalingsoplysninger, købs- og kontohistorik

Hvordan du bruger vores websted

Til at udføre markedsundersøgelser

Kontaktoplysninger

Demografiske oplysninger

Andre personoplysninger, der er relevante for den markedsundersøgelse, der udføres

Til at udføre direkte markedsføring

Kontaktoplysninger

Demografiske oplysninger

Købs- og kontohistorik

Hvordan du bruger vores websted

Eventuelle personoplysninger, som du indsender til os om produkter eller tjenester, som du er interesseret i

Hvis du donerer blodplasma og tilvejebringer oplysninger for os i forbindelse med donationen via vores websted, bruger vi dine personoplysninger til at formidle din donation.

Kontaktoplysninger

Helbredsdata

(Yderligere oplysninger om vores indsamling og brug af personoplysninger til dette formål vil som regel blive tilvejebragt af os i en specifik databeskyttelseserklæring for plasmadonationer)

For at enkeltpersoner kan indberette formodede uønskede hændelser

Kontaktoplysninger

Helbredsdata

(Yderligere oplysninger om vores indsamling og brug af personoplysninger til dette formål vil som regel blive tilvejebragt af os i en specifik databeskyttelseserklæring for formodede uønskede hændelser)

Til rekruttering og ansættelse

Kontaktoplysninger

Demografiske oplysninger

Ansættelsesoplysninger

 

Vi bruger kun dine personoplysninger, når tilladt ved lov. Ofte påberåber vi os de retsgrundlag, der er angivet nedenfor, når vi bruger dine personoplysninger.

 • Samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til indsamlingen og brugen af dine personoplysninger.

 • Kontrakt: Hvis vi skal bruge dine personoplysninger til at opfylde en kontrakt mellem os. For eksempel, hvis vi indgår en kontrakt med dig om at levere vores produkter til dig eller udføre tjenester.

 • Juridisk forpligtelse: Hvis vi skal overholde en juridisk forpligtelse. For eksempel, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at indberette formodede uønskede hændelser i forbindelse med vores lægemidler.

 • Vitale interesser: Hvis vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser. For eksempel, hvis der er en alvorlig sundhedsrisiko for dig eller en anden person.

 • Offentlig interesse: Hvis vores brug af dine personoplysninger er nødvendig med henblik på offentlig interesse.

 • Legitim interesse: Hvis vores brug af dine personoplysninger er til vores legitime interesser (eller dem tilhørende en tredjepart), og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter de pågældende interesser. Dette omfatter nøje overvejede og specifikke formål, der gør det muligt for os at forbedre de tjenester, som vi leverer, men som vi også mener gavner vores kunder og i sidste ende forbrugere. Det omfatter også den legitime interesse, som vi har i at vurdere vores produkters ydeevne og sikkerhed og opfylde vores branchemæssige og forskriftsmæssige forpligtelser.

Følsomme personoplysninger (såsom sundhedsdata) kræver, at vi har yderligere retsgrundlag til at indsamle og bruge dem. Ofte påberåber vi os de retsgrundlag, der er angivet nedenfor, når vi bruger dine følsomme personoplysninger.

 • Samtykke: Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at bruge dine personoplysninger

 • Vitale interesser: Hvis vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser. For eksempel, hvis der er en alvorlig sundhedsrisiko for dig eller en anden person.

 • Tilvejebringelse af sundhedsydelser: Hvis dine personoplysninger er nødvendige med henblik på tilvejebringelse af sundhedsydelser eller behandling

 • Offentlig interesse: Hvis dine personoplysninger er nødvendige med henblik på offentlig interesse, såsom beskyttelse mod alvorlige sundhedstrusler og sikring af høje standarder for vores lægemidler og relaterede sundhedsydelser.

5. Dit samtykke

Under visse omstændigheder, hvis retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger er, at du har givet dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke gøre behandling, som vi udførte før du trak dit samtykke tilbage, ulovlig.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

6. Sådan holder vi dine personoplysninger sikre

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger utilsigtet går tabt eller bliver brugt, tilgået, ændret eller videregivet på en uautoriseret måde.

Derudover begrænser vi adgang til dine personoplysninger af vores medarbejdere og tjenesteudbydere til enkeltpersoner, der har brug for adgang for at udføre deres arbejde eller levere en tjeneste til os. De bruger kun dine personoplysninger ifølge vores anvisninger og er forpligtede til at holde dine personoplysninger fortrolige.

Vi har indført procedurer til at håndtere formodede brud på datasikkerheden, og vi underretter dig og eventuelle relevante tilsynsmyndigheder om brud i overensstemmelse med relevante lovkrav.

7. Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske eller rapporteringskrav.

For at fastslå den passende opbevaringsperiode for personoplysninger, overvejer vi antallet, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, hvorvidt vi kan opfylde de pågældende formål på andre måder og de gældende lovkrav.

I visse situationer kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig. I så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig.

8. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi kan dele personoplysninger med de følgende:

 • Vores personale dine personoplysninger bliver tilgået af vores personale, men kun hvis dette er nødvendigt med henblik på deres arbejdsopgaver. 

 • Virksomheder i samme koncern som os – med henblik på at levere en tjeneste til dig. 

 • Leveringsselskaberfor at levere produkter, som du har bestilt fra os.

 • Kreditoplysningsbureauerså vi kan bekræfte din identitet, og for at tilvejebringe oplysninger om manglende eller forsinkede betalinger eller anden aktivitet, som kan påvirke din kreditværdighed.

 • Andre tjenesteudbydere og rådgivere såsom virksomheder, der understøtter vores it, hjælper os med at analysere de data, som vi opbevarer, behandler betalinger, sender meddelelser til vores kunder, giver os juridisk eller finansiel rådgivning og hjælper os med at levere vores tjenester til dig.

 • Regeringen eller vores tilsynsmyndigheder hvis vi er forpligtede til at gøre det ved lov eller til at bistå i deres undersøgelser eller initiativer, herunder relevante databeskyttelses- og sundhedstilsynsmyndigheder. Sådanne parter bruger personoplysningerne til deres egne formål, og deres egen databeskyttelseserklæring gælder for brugen af de personoplysninger, som de opbevarer.

Vi videregiver ikke personoplysninger, undtagen som angivet ovenfor, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller vi skal dele oplysninger for at bistå i efterforskning og forebyggelse af kriminalitet. Vi kan give andre tredjeparter statistiske oplysninger og analyser, men vi vil sørge for, at oplysningerne aggregeres, og at ingen kan identificeres ud fra disse oplysninger, inden vi videregiver dem.

9. Overfører vi dine personoplysninger uden for Europa?

For at behandle dine personoplysninger til de formål, der er angivet i denne erklæring, kan vi overføre dine personoplysninger til tredjeparter og andre virksomheder i vores koncern, der er beliggende uden for EU og EØS (“Europa”). 

For at sikre, at dine personoplysninger er sikre, overfører vi kun dine oplysninger til lande uden for Europa, hvis vi gør det i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR, General Data Protection Regulation”). Dette kræver, at én af følgende betingelser finder anvendelse:

 • Europa-Kommissionen har besluttet, at landet yder et passende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger (i overensstemmelse med artikel 45 i den generelle databeskyttelsesforordning),
 • overførslen er underlagt en juridisk bindende og eksekverbar forpligtelse for modtageren til at beskytte personoplysningerne (i overensstemmelse med artikel 46 i den generelle databeskyttelsesforordning),
 • overførslen er underlagt bindende virksomhedsregler (i overensstemmelse med artikel 47 i den generelle databeskyttelsesforordning), eller
 • overførslen er baseret på en undtagelse fra begrænsningerne i den generelle databeskyttelsesforordning vedrørende overførsel af personoplysninger uden for EU (i overensstemmelse med artikel 49).

10. Hvilke rettigheder har du?

Under visse omstændigheder har du ret til at:

 • Anmode om adgang til dine personoplysninger (almindeligvis kendt som en "registreredes adgangsanmodning"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og for at kontrollere, at vi behandler dem lovligt.

 • Anmode om berigtigelse af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Dette gør det muligt for dig at få eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige personoplysninger, som vi opbevarer om dig, berigtiget.

 • Anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor).

 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis vi påberåber os en legitim interesse (eller dem tilhørende en tredjepart), og der er noget ved din særlige situation, der får dig til at gøre indsigelse mod behandling på dette retsgrundlag. Du kan også gøre indsigelse mod at modtage direkte markedsføring.

 • Anmode om begrænsningen af behandling af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at indstille behandlingen af personoplysninger om dig under visse omstændigheder, for eksempel, hvis du vil have, at vi begrænser behandling, mens nøjagtigheden af personoplysningerne fastslås.

 • Anmode om, at vi overfører personoplysninger, som du har tilvejebragt for os, til dig eller en anden part.

 • Anmode om ikke at blive underlagt automatiske individuelle afgørelser. Vi bruger kun automatiske individuelle afgørelser og profilering til vores onlineaktiviteter under begrænsede omstændigheder.

Du kan udøve dine rettigheder ved at bruge ‘CSL-rettighedsportalen’ ved at følge dette link: https://privacyinfo.csl.com

Du kan også kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i slutningen af denne erklæring. Vi bestræber os altid på at hjælpe dig, når du ønsker at udøve dine rettigheder, men der kan være tilfælde, hvor vi har lovmæssige årsager til at afvise din anmodning.

Vi undersøger omgående enhver anmodning, som du fremsætter, og svarer dig inden for en måned efter din anmodning. Denne periode kan forlænges af os i yderligere to måneder, hvis dette er nødvendigt for at hjælpe os med at svare korrekt (for eksempel, hvis anmodningen er kompliceret for os at håndtere og vi har brug for mere tid), men vi informerer dig om årsagerne til forsinkelsen.

Hvis vi beslutter os for ikke at efterkomme anmodningen, informerer vi dig om årsagerne hertil.
Hvis du ikke er enig i en beslutning, som vi træffer i forbindelse med en rettighedsanmodning, eller mener, at vi overtræder databeskyttelseslove i Europa, så kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed i Europa.

11. Direkte markedsføring

Hvis du er sundhedspersonale eller -udbyder, kan vi, afhængigt af de markedsføringspræferencer, som du indikerer over for os på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger, kontakte dig via post, pr. telefon eller elektroniske metoder med oplysninger om vores produkter og tjenester. Du kan fravælge via de muligheder, der stilles til rådighed for dig i vores meddelelser eller ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i slutningen af denne erklæring.

12. Cookies

Når du bruger vores websted, kan vi indsamle oplysninger om din brug af webstedet via cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som indeholder små mængder information, der passerer til den enhed, som du ser webstedet på, via din webbrowser, således at webstedet kan genkende og huske din enhed.

Vi kan bruge cookies og andre lignende teknologier, såsom web-beacons og weblagring til at indsamle oplysninger om din webstedsaktivitet, din browser og enhed. Disse data hjælper os med at opbygge en profil af brugere af vores websted. Nogle af disse data er aggregerede eller statistiske data, hvilket betyder, at vi ikke kan identificere dig individuelt. Hvis du er logget ind på en konto på vores websted, kan nogle oplysninger være knyttet til den pågældende konto.

Hvis du foretrækker det, kan du fjerne eller afvise browsercookies via indstillingerne på din browser eller enhed. Afvisning eller fjernelse af cookies kan dog påvirke tilgængeligheden og funktionaliteten af vores tjenester.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer dine browsercookie-indstillinger på http://www.allaboutcookies.org.

13. Kontakt os

Hvis du har eventuelle spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller ønsker at udøve en af dine rettigheder, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af følgende: privacy@cslbehring.com

Eller, via CSL-rettighedsportalen: https://privacyinfo.csl.com

14. Opdateringer til denne erklæring

Vi kan opdatere denne erklæring fra tid til anden for at afspejle ændringer i den måde, hvorpå vi behandler personoplysninger (f.eks. hvis vi implementerer nye systemer eller processer, der involverer nye anvendelser af personoplysninger) eller for at præcisere oplysninger, som vi har tilvejebragt i erklæringen. Vores ændringer vil være i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Vi anbefaler, at du tjekker for opdateringer til denne erklæring fra tid til anden, men vi underretter dig direkte om ændringer til denne erklæring eller den måde, hvorpå vi bruger dine personoplysninger, når det er påkrævet ved lov.

 

SIDST OPDATERET: 8. maj 2018