GTM-PRDZCHH
)

Bløderkort

Bløderkort

Skal en person med von Willebrands sygdom altid bære sit bløderkort?

Alle personer med VWS skal forsynes med et bløderkort  (Increased bleeding tendency). Dette kort udstedes af hæmofiicentret og er et lille kort, som kan ligge i pungen. På  bløderkortet står der navn og personnummer, hvilken VWS subtype  personen har, og hvilken behandling som skal gives ved blødning.  Der står også adresse og telefonnummer på hæmofilicentret.

Bløderkortet bør regelmæssigt fornys, og helst hvert 10. år. Det har  samme størrelse som et betalingskort. Bløderkortet udstedes af hæmofilicentret og er gratis.


En person med VWS skal altid oplyse om sin sygdom ved kontakt  med hospitalet, læge og tandlæge.


Bleed_Card
Hvad skal personalet på  skadestuen have at vide?

l tilfælde af akutte svære blødninger eller ulykker skal den nærmeste skadestue kontaktes med henblik på, at skaden vurderes  hurtigst muligt af en læge. Herefter kan skadestuelægen, eller  patienten selv, tage kontakt til lægen på hæmofilicentret. Hvis  patienten med VWS selv tager på hospitalet, skal han eller hun  vise sit bløderkort og insistere på, at hæmofilicentret kontaktes.  Patienten med VWS bør også oplyse om nødvendigheden af  forbehandling i form af f.eks. desmopressin eller VWF-koncentrat  inden en operation eller andet indgreb (herunder intramuskulære  injektioner).