GTM-PRDZCHH
)

Lægemidler som skal undgås

Lægemidler som skal undgås

Findes der nogle lægemidler, som en person med von Willebrands sygdom ikke bør tage?

Ja. Visse lægemidler påvirker blodpladerne, så de fungerer dårligere.  En person med VWS bør derfor undgå følgende lægemidler, hvis  ikke der er specielle grunde til brugen. Rådfør dig med koagulationsspecialisten på hæmofilicentret.

  • Acetylsalicylsyre (ASA). Der findes flere febernedsættende og  smertestillende lægemidler, som indeholder ASA (Magnyl, Treo  m.fl.). Disse bør ikke indtages, hvis man har en øget blødningstendens. I stedet kan mennesker med VWS tage lægemidler, som  indeholder paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol m.fl.) ved feber  eller smerter. Ulempen ved paracetamol er, at overdosering kan  skade leveren. Derfor er det vigtigt at holde sig til den anbefalede  dosis. Personer med kronisk leverbetændelse (f.eks. hepatitis C) skal være  tilbageholdende med indtagelse af paracetamol.
  • Visse NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs) som indeholder ibuprofen, naproxen og diclofenac (f.eks. Brufen, Ipren,  Naproxen, Voltaren, Arthrotec) forlænger også blødningstiden.  Andre anti-inflammatoriske lægemidler af NSAID-typen, kaldet  COX-2 hæmmere, som indeholder celecoxip og etericoxip (f.eks.  Celebra, Arcoxia) påvirker ikke blodpladerne og kan anvendes af  personer med VWS ved smerter.
  • Visse lægemidler mod panikangst og depressioner (SSRI-præparater) som indholder f.eks. citalopram, escitalopram, fluoxetin og  paroxetin (f.eks. Cipralex, Cipramil, Fontex, Paroxetin og Zoloft).
  • Visse lægemidler mod panikangst og depressioner (SSRI-præparater) som indholder f.eks. citalopram, escitalopram, fluoxetin og  paroxetin (f.eks. Cipralex, Cipramil, Fontex, Paroxetin og Zoloft).
  • Blodfortyndende lægemidler modvirker dannelsen af blodkoagler. Man plejer at inddele dem i fire forskellige grupper:
  • Trombocytfunktionshæmmere som indeholder clopidogrel,  ticagrelor og plasugrel

Plavix, Brilique, Efient, Clopidogrel m.fl.

  • Vitamin K-hæmmere som indeholder phenprocoumon  og warfarin

Marevan, Plavix, Marcoumar m.fl.

  • Hæmmere af koagulationsfaktor II (trombin) og X, som indeholder apixaban, edoxaban, dabigatranetexilat og rivaroxiban

Pradaxa, Xarelto, Arixtra, Eliquis og Lixiana m.fl.

  • Heparingruppen som indeholder dateparin, enoxaparin  og tinzaparin

Fragmin, Heparin, Klexane, Innohep m.fl.

  • Visse naturlægemidler som f.eks. fiskeolie (omega-3-fedtsyrer). Derimod går det fint at spise fisk og mad, som indholder omega.

Personer med VWS bør fra hæmofilicentret udstyres med en liste  over såkaldte CAVE-oplysninger, dvs. liste over hvilke lægemidler,  som bør undgås.