GTM-PRDZCHH
)

Rejser

Rejser

Hvilke forsigtighedsregler skal der træffes i forbindelse med rejser?

Personer med VWS kan rejse lige så meget som andre mennesker.

Følgende råd kan gøre rejsen mere afslappet:

 • Find ud af, hvilke hæmofilicentre der findes langs rejseruten.  Adresser kan fås hos Danmarks Bløderforening, på hæmofilicentret og hos verdensorganisationen World Federation of  Hemophilia (www.wfh.org).
 • Medbring dit bløderkort (det bør opdateres løbende).
 • Medbring altid bløderkort på engelsk med information om:
  • den nøjagtige VWS diagnose
  • hvilken behandling som skal gives ved blødning eller  legemsskade
  • fornavn og telefonnummer på eget hæmofilicenter.
 • Medbring tolddokument til tolden om lægemidler og eventuelle  sprøjter og kanyler, der skal medbringes på rejsen. Tolddokumentet udstedes af hæmofilicentret.
 • Hvis du eller dit familiemedlem selv injicerer VWF-koncentrat,  skal du sørge for at medbringe medicin, sprøjter og kanyler til  hele rejsen.
 • Selv om du ikke tager medicinen regelmæssigt, kan det være  klogt at medbringe en beholdning for en sikkerheds skyld, da  dit lægemiddel måske ikke kan fås overalt. Dette gælder både  VWF-koncentrat og desmopressin.
 • Hvis du ikke ønsker at medbringe din medicin, bør du sikre dig,  at det er muligt at skaffe den på rejsemålet.
 • Du skal have adgang til køleskab til medicin, der skal opbevares  nedkølet.
 • Kontroller, at din forsikring dækker rejsemålet. Ellers kan du få  behov for at tegne en særskilt rejseforsikring. Sørg for skriftlig  forhåndsgodkendelse.
 • Når du rejser med fly, bus eller tog, skal du altid medbringe  lægemidlet i håndbagagen. Du må aldrig tjekke medicinen ind.
Bleed_Card

Eksempler på bløderkort