GTM-PRDZCHH
)

Træning, motion og helbred

Træning, motion og helbred

Kan en person med von Willebrands  sygdom dyrke sport?

Ja. Det er vigtigt for personer med VWS at motionere regelmæssigt,  så de har en god kondition og styrker deres muskler og led. Dette  gælder især dem med svær VWS, som har risiko for at få ledblødninger. Overvægt øger belastningen af leddene.

En person med VWS må selv finde grænsen for, hvilke aktiviteter  vedkommende kan deltage i. Hvis der er tale om mild VWS, vil de  fleste typer sport være egnet, også f.eks. fodbold og alpint skiløb.  Ved svære tilfælde af VWS kan forebyggende behandling i visse  tilfælde være nødvendigt. Somme tider anbefales forebyggende  behandling med desmopressin (næsespray) før mere krævende  aktiviteter. Personer med sværere VWS bør vælge deres sports-  aktiviteter med omhu. De kan dog deltage i fysisk krævende sport  såsom skiløb, hvis de forbehandles med VWF-koncentrat. Ledskader som følge af tidligere ledblødninger kan dog stille sig i vejen for dette.  Boksning og andre typer kampsport frarådes, eftersom kroppen  udsættes for slag, som kan føre til blødninger, selvom personen får  forbehandling med VWF-koncentrat eller desmopressin.

Børn med VWS har behov for at deltage i samme fysiske aktiviteter  som deres kammerater. Barnet har brug for at finde sine egne  grænser. Det er naturligt, at forældre vil beskytte deres børn mod  skader, men barnet tager også skade af at blive overbeskyttet.

For forældre til børn med VWS gælder det derfor om at finde en  passende afvejning af forsigtighed og frihed for barnet. En god  måde at beskytte barnet på er at sørge for, at det anvender det  sikkerhedsudstyr, som findes til forskellige fritidsaktiviteter, f.eks.  cykelhjelm, samt udstyr, der fås i sportsbutikker til brug ved rulleskøjteløb, skiløb, ishockey og fodbold m.m.

Forebyggende hjemmebehandling til børn med sværere former for VWS gør det muligt, også for disse børn, at deltage i sport og være  lige så fysisk aktive som børn uden VWS. Derved styrkes barnets  selvtillid.

Hæmofilicentret kan rådgive i disse spørgsmål, men i sidste ende er det op til personen med VWS selv at afgøre, hvilke fysiske udfoldelser  der passer bedst til ham eller hende.