Denmark
Søg    
Inkluder alle CSL Behrings regionale hjemmesider

Samfundsansvar

DEN DANSKE SELVFORSYNINGSMODEL

- EN SIKKER VEJ TIL DEN BEDSTE BEHANDLING

Den danske selvforsyningsmodel er en ansvarlig vej til den bedste behandling.
Klik på ikonerne for at se hvad vi gør for at drive vores forretning med omtanke.

Plasmaopsamling

Indsamling af plasma fra danske bloddonorer

Blodbank

Nøje screening i blodbankerne af hver donation

Lager & transport til Schweiz

Sikker transport ved -20°C af den danske plasma til Schweiz

CSL Behring Bern, Schweiz

Test, kvalitetskontrol og fremstilling af lægemidler til de danske patienter

Danske hospitaler

Direkte levering til de danske hospitaler

Patienter

Den bedste behandling til danske patienter med lægemidler lavet af dansk plasma

Siden 2004 har Danmark været selvforsynende med blodplasma, som vi anvender til at fremstille livsnødvendige lægemidler. Denne ordning kaldes den danske selvforsyningsmodel.

Modellen sikrer den bedste behandling af danske patienter, da de færdige lægemidler er baseret på dansk blodplasma, der indeholder samme antistoffer og antigener, som danske patienters blod gør. Patient og lægemiddel passer derfor optimalt sammen, og patienten beskyttes samtidig mod overførsel af fremmede sygdomme.

Selvforsyningsmodellen kræver omhyggelig pleje og samarbejde med blodbankerne og de danske patientforeninger. CSL Behring underviser sygeplejersker og læger om selvforsyningsmodellen, og vi hjælper med at sprede budskabet om, hvor vigtigt det er at være bloddonor i Danmark. Dette fremmer en bæredygtig udvikling i at anvende plasma fra dansk donorblod til gavn for danske patienter.

Vi har været med fra begyndelsen og sætter en ære i samarbejdet om at sikre og forbedre den danske selvforsyningsmodel i fremtiden.

© 2018 CSL Behring