GTM-PRDZCHH

 

Samfundsansvar

DEN DANSKE SELVFORSYNINGSMODEL
Samfundsansvar

Den danske selvforsyningsmodel er en ansvarlig vej til livsnødvendig behandling.

Siden 2004 har Danmark været selvforsynende med blodplasma, som vi anvender til at fremstille livsnødvendige lægemidler. Denne ordning kaldes den danske selvforsyningsmodel.

Modellen sikrer en målrettet og livsnødvendig behandling af danske patienter, da de færdige lægemidler er baseret på dansk blodplasma, der indeholder samme antistoffer og antigener, som danske patienters blod gør. Patient og lægemiddel passer derfor optimalt sammen, og patienten beskyttes samtidig mod overførsel af fremmede sygdomme.

Selvforsyningsmodellen kræver omhyggelig pleje og samarbejde med alle aktører involveret – primært blodbankerne, sundhedspersoner og de danske patientforeninger. CSL Behring underviser sygeplejersker og læger i selvforsyningsmodellen, og vi hjælper med at sprede budskabet om, hvor vigtigt det er at være bloddonor i Danmark. Dette fremmer en bæredygtig udvikling i at anvende plasma fra dansk donorblod til gavn for danske patienter.

Vi har været med fra begyndelsen og sætter en ære i samarbejdet om, at sikre og forbedre den danske selvforsyningsmodel i fremtiden.

VORES COMMITMENT

Samfundsansvar er en del af vores forretning og en del af vores værdigrundlag.

Vores Commitment 

GLOBALT

Hos CSL handler virksomhedsansvar om at drive vores forretning etisk korrekt og samtidig bidrage til det økonomiske, sociale og miljømæssige velbefindende i vores samfund.

Vi tror på, at en ansvarlig opførsel er afgørende for bæredygtigheden i vores virksomhed. Vi afstemmer virksomhedsansvar med vores mål og sikrer at det komplementerer vores unikke formåen og gavner vores mangeartede stakeholdere.

Her kan du læse meget mere om mange af vores tiltag på globalt plan.