Samfundsansvar

DEN DANSKE SELVFORSYNINGSMODEL

Den danske selvforsyningsmodel er en ansvarlig vej til livsnødvendig behandling. Klik på ikonerne for at se hvad vi gør for at drive vores forretning med omtanke.

Samfundsansvar

Siden 2004 har Danmark været selvforsynende med blodplasma, som vi anvender til at fremstille livsnødvendige lægemidler. Denne ordning kaldes den danske selvforsyningsmodel.

Modellen sikrer en målrettet og livsnødvendig behandling af danske patienter, da de færdige lægemidler er baseret på dansk blodplasma, der indeholder samme antistoffer og antigener, som danske patienters blod gør. Patient og lægemiddel passer derfor optimalt sammen, og patienten beskyttes samtidig mod overførsel af fremmede sygdomme.

Selvforsyningsmodellen kræver omhyggelig pleje og samarbejde med alle aktører involveret – primært blodbankerne, sundhedspersoner og de danske patientforeninger. CSL Behring underviser sygeplejersker og læger i selvforsyningsmodellen, og vi hjælper med at sprede budskabet om, hvor vigtigt det er at være bloddonor i Danmark. Dette fremmer en bæredygtig udvikling i at anvende plasma fra dansk donorblod til gavn for danske patienter.

Vi har været med fra begyndelsen og sætter en ære i samarbejdet om, at sikre og forbedre den danske selvforsyningsmodel i fremtiden.