GTM-PRDZCHH

Her finder du en liste over de produkter vi tilbyder i Danmark

Albumin

Alburex

Humant Albumin

5%
20%

Hæmatologi

AFSTYLA

Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII) 

Produktresumé

Cluvot

Human plasmakoagulationsfaktor XIII

Produktresumé

Confidex

Humant protrombinkomplex

Produktresumé

Haemate

Human koagulationsfaktor VIII & human von Willebrand-faktor

Produktresumé

IDELVION

Albutrepenonacog alfa,
rIX-FP 

Produktresumé

Riastap

Humant fibrinogen 

Produktresumé

Immunologi

Hizentra

Humant normalt immunglobulin (SCIg)

Produktresumé

privigen

Humant normalt immunglobulin (IVIg) 

Produktresumé

Rhophylac

Humant anti-D immunglobulin

Produktresumé

Lungesjukdom