Denmark
Søg    
Inkluder alle CSL Behrings regionale hjemmesider

Vi støtter

Denne hjemmeside anvender cookies

Du accepterer brugen af cookies ved at klikke videre på siden eller klikke OK.
Du finder information om cookies, hvilke vi anvender og hvorfor vi gør brug af dem ved at klikke her

Der arbejdes heldigvis mange steder på at gøre en stor og positiv forskel indenfor CSL Behrings patient- og behandlingsområde. Vi har valgt at give en række af disse projekter og organisationer en hjælpende hånd i deres vigtige arbejde

Vi støtter

World Federation of Hemophilia

CSL Behring donerer medicin til behandling af blødningsforstyrrelse.

Vi forlænger nu vores støtte til kampagnen "WFH Global Alliance for Progress" med en treårig periode. Donationen er en støtte til organisationen World Federation of Hemophilia's arbejde med at udbrede kendskabet og behandlingen af blødningsforstyrrelser via kampagnen "Global Alliance for Progress". Donationen omfatter faktorpræparater til behandling af patienter i udviklingslande med von Willebrand Disease (VWD) og hæmofoli. Den udgør 1 million internationale enheder (IUs).

I 2009 indgik vi, som den første producent af plasmabaserede lægemidler, en treårig aftale med World Federation of Hemophilia, med det formål at støtte denne vigtige kampagne. Her donerede vi 6 millioner internationale enheder (IUs) faktorpræparater under aftalens løbetid. Som et led i vores fortsatte bidrag til verdens økonomiske, sociale og miljømæssige trivsel har vi besluttet os for at forny vores donationsaftale med World Federation of Hemophilia frem til 2015.

www.cslbehring.com

Immun Defekt Foreningen

Immun Defekt Foreningen arbejder for at samle alle immun-defekt-patienter, deres pårørende og øvrige med interesse i immun-defekt problemer, i en organisation, med henblik på at tilgodese disse patienters interesser. Foreningen blev stiftet i 1984 og har ca. 300 medlemmer i Danmark.

www.idf.dk

CSL Behrings Julestøtte

Patientforeninger/institutioner yder en stor indsats i den gode sags tjeneste året rundt. Det vil vi gerne påskønne. Vi har derfor skabt CSL Behrings Julestøtte som er et lille ekstra skulderklap, der gives til styrkelse af en eller flere patientforeningers/institutioners værdifulde arbejde.

CSL Behrings Julestøtte blev uddelt første gang i 2014 og hvert år siden da. Den eller de patientforeninger/
institutioner, som modtager CSL Behrings Julestøtte, offentliggøres online hvert år ved juletid.


Danske Hospitalsklovne

CSL Behrings Julestøtte går i 2017 til besøg af Danske Hospitalsklovne hos alvorligt syge indlagte børn, som bl.a. lider af et nedsat eller defekt immunsystem. Ved hjælp af humor, glæde og fantasi skaber disse besøg små magiske øjeblikke og et sjovt afbræk fra en hverdag med sygdom for børnene.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er en patientforening med tre hovedformål. At forebygge kræftsygdomme, at øge helbredelsesmulighederne og at begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsygdomme. Foreningen blev dannet i 1928 men har rødder helt tilbage til 1905.

www.cancer.dk

© 2018 CSL Behring