Bæredygtighed og miljø

mom with daughter

Hos CSL Behring respekterer vi vigtigheden af, at vi udfører vores aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde.

Strøm, vand og andre naturressourcer er essentielle tilførte materialer vi anvender til fremstillingen af vores produkter. Vores fremstillingsproces, samt emballering og transport af vores lægemidler, genererer udledning af drivhusgasser og affald. Vi er forpligtet til at minimere denne miljøpåvirkning, uden at gå på kompromis med vores lægemidlers sikkerhed, kvalitet og prisniveau.

CSL Behrings miljøforpligtelser er fastlagt af firmaets øverste bestyrelsen, samt beskrevet i vores kodeks for ansvarlig forretningsførelse. Vores globale politik om miljø, sundhed, kvalitet og bæredygtighed og erklæring om klimaændringer, indeholder uddybende retningslinjer for ledelsen og medarbejderne.

Vi måler vores opnåede resultater i forbindelse med miljøpåvirkning og intensitet, i forhold til et antal nøgleindikatorer. Resultaterne for vores produktionsanlæg er beskrevet i afsnittet Miljø, i vores virksomhedsrapport om socialt ansvar.

Vores patienter

Se hvordan vores produkter kan hjælpe hvis du eller en pårørende lever med en sjælden eller alvorlig sygdom.

Læs mere
Patientforeninger

Der findes patientforeninger, der kan hjælpe dig med at give dig svar på dine spørgsmål – eller sætte dig i forbindelse med ligesindede.

Læs mere
Vores commitment

Samfundsansvar er en del af vores forretning og en del af vores værdigrundlag.

Læs mere