GTM-PRDZCHH

DEN DANSKE SELVFORSYNINGSMODEL

Selvforsyningsmodel

Siden 2004 har Danmark haft en selvforsyningsmodel, der gør det muligt at være selvforsynende med plasma. Plasma anvendes til at fremstille lægemidler til behandling af danske patienter med sjældne sygdomme.

I modellen ovenfor kan du se, hvordan selvforsyningsmodellen virker fra plasmaopsamling i de danske blodbanker, til behandlingen bliver givet til danske patienter.

BEHOVET FOR PLASMA ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG

EN SAMMENHÆNG MELLEM PATIENTER, PLASMA OG SELVFORSYNING

Patient Blodplasma
10.000 vs 50.000

Hvert år bliver danskere ramt af sjældne sygdomme

Hvert år bliver danskere ramt af sjældne sygdomme. Det er sygdomme, som rammer 1 ud af 10.000 eller måske 1 ud af 50.000 mennesker. Nogle af sygdommene er så sjældne, at vi ikke kender dem i Danmark. Nogle sygdomme har vi et lille kendskab til, og andre sygdomme har vi et godt kendskab til. Ens for alle disse sygdomme er, at de ofte kræver meget kompliceret behandling.

Donor Plasma Pills Patient

Fra donor til patient

Plasma, som tappes fra bloddonorerne, bruger vi til at fremstille lægemidler, som kan behandle patienter med sjældne sygdomme. 

Dererbrugforplasma

Der er brug for plasma

Vi skal bruge meget plasma for at sikre patienternes behandling. Som et eksempel har en patient med primær immundefekt brug for 130 plasmadonationer til et års medicinforbrug. En patient med CIDP har brug for mere end 580 plasmadonationer per år. 

Graph

Der er brug for plasma

Tilgangen til plasma er udfordret på verdensplan. Flere og flere patienter har brug for lægemidler lavet af plasma, og mængden af plasma, der bliver tappet følger, desværre ikke med. 

Graph

Der er mangel på plasma

Det kan skyldes lovgivning, national politik eller pandemier. Det er svært at forudsige, hvornår mængden af plasma i verden stiger og falder. Dette skaber en usikkerhed for forsyningssikkerheden af behandling til patienterne.

Selvforsyningsmodel

Selvforsyningsmodel

I Danmark har vi heldigvis en selvforsyningsmodel, hvor vi har mulighed for at sikre plasma til den nødvendige behandling af patienterne. Vi tapper ikke nok plasma til at være 100 % selvforsynende, og derfor er vi fortsat afhængige af plasma fra andre lande, hvilket er dyrt for sundhedsvæsenet.

Graph

Hvis selvforsyning øges

Hvis vi i Danmark prioriterer at øge selvforsyning med plasma, undgår vi afhængighed af andre lande og styrker forsyningssikkerheden for levering af den nødvendige behandling til de danske patienter. Vi undgår også at skulle transportere plasma fra USA til Danmark, hvilket kan belaste klimaet meget. Med en øget selvforsyning i Danmark får de andre lande yderligere en bedre adgang til deres eget plasma.

 

CSL Behring har været med fra begyndelsen af arbejdet med den danske selvforsyningsmodel og sætter en ære i samarbejdet om at sikre og forbedre levering af behandling til danske patienter i fremtiden. Alt dette gør vi på en ansvarlig måde med klimaet for øje og respekt for plasma som begrænset råvare.

Danske patienter behøver plasma, som vi kan være 100 % selvforsynende med.

Det vil vi gerne hjælpe med.