GTM-PRDZCHH
Boy with Bike)

Vores patienter

Vores fokus er på dig som patient

Vi har gennem se seneste årtier specialiseret os i sjældne og alvorlige sygdomme og til stadighed forbedret vores behandlinger indenfor bl.a. immundefekt, autoimmune sygdomme, nedarverede og erhvervede sygdomme, lungesygdom og hereditært angioødem.

Drivkraften er vores løfte om at redde liv og forbedre livskvaliteten for vores patienter og deres familier. Livet med en sjælden sygdom påvirker mere end kun det enkelte menneske. Vi samarbejder med patientorganisationer for at forbedre og intensivere indsatser omkring uddannelse og opsøgende virksomhed. Vi samarbejder også med myndighederne for at sikre os, at patienter har adgang til de nødvendige lægemidler, der giver mulighed for at kunne leve et fuldt liv.

Vil du vide mere?