GTM-PRDZCHH

Velkommen til CSL Behring i Danmark

Vi drives af vores løfte til at hjælpe patienter med sjældne og alvorlige sygdomme

 

A1RTime

Karen from Norway went to Germany and was given 10 extra years

Where you live can determine whether you can receive treatment for Alpha-1 Antitrypsin Deficiency or not. When Torbjørn and Karen met, doctors in Norway had told her she only had one more year to live. Without even having a diagnosis for her. When she moved to live with Torbjørn in Germany, she was diagnosed with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency and given the opportunity to receive treatment for the disease.

CSL Behring Nordic Scholarship

CSL Behring Nordic Scholarship for immunodeficiencies

The CSL Behring Nordic Scholarship for immunodeficiencies was established in 2023 and will be awarded every two years, starting 2024, to support research and development in the field of immunodeficiency in the Nordic region.

Hemofili

Nye muligheder indenfor hæmofili

Behandlingen af hæmofili udvikles løbende for at mindske behandlingsbyrden og for at øge livskvaliteten for menesker med blødersygdomme. Vil genterapi være en mulig behandling af hæmofili?

 

Portraits of Progress

Kampagnen Portraits of Progress er nu kommet til Norden

Hvordan ser hverdagen ud for dem, der har blødersygdomme? Hvilke fremskridt er der sket inden for undersøgelse og behandling igennem de seneste tiår? Med den nye kampagne Portraits of Progress vil CSL Behring fremdrage beretninger fra mennesker som lever med hæmofili og fra andre, som er i berøring med sygdommen.

Læs mere

Kraftig menstruation kan være tegn på en blødningsforstyrrelse

Mange kvinder lider unødvendigt af kraftige menstruationer uden at vide, om symptomerne kan skyldes en blødningsforstyrrelse. Nogle kvinder har tillige andre blødningssymptomer i hverdagen, som blå mærker, næseblod eller blødning i forbindelse med tandbørstning. Hør Dr. Anna Ågren fra Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige fortælle om, hvor almindelig blødersygdomme er blandt kvinder, hvordan man kan finde ud af om man har kraftig menstruation, og om vigtigheden af at få en korrekt udredning af sin blødningsforstyrrelse her

 

Podcasts/Videocasts

A1RTime

A1R TIME - About life with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency

Under the name A1R TIME we publish podcasts and videocasts were you´ll meet patients and experts sharing experiences and insights about the disease, about treatment options and current research. Our goal is to create a community for all affected by Alpha-1.