GTM-PRDZCHH

Velkommen til CSL Behring i Danmark

Vi drives af vores løfte til at hjælpe patienter med sjældne og alvorlige sygdomme

 

CSL Behring Nordic Scholarship

CSL Behring Nordic Scholarship for immunodeficiencies

The CSL Behring Nordic Scholarship for immunodeficiencies was established in 2023 and will be awarded every two years, starting 2024, to support research and development in the field of immunodeficiency in the Nordic region.

Hemofili

Nye muligheder indenfor hæmofili

Behandlingen af hæmofili udvikles løbende for at mindske behandlingsbyrden og for at øge livskvaliteten for menesker med blødersygdomme. Vil genterapi være en mulig behandling af hæmofili?

A1RTime

Bounced between different hospitals

It has been three years since the Alpha-1-Antitrypsin Deficiency treatment was approved in Denmark. But even if you meet all the criteria for being eligible for treatment, being approved for the treatment can still be difficult, according to Dannie who has first hand experience of the reluctance in the system.

 

Portraits of Progress

Kampagnen Portraits of Progress er nu kommet til Norden

Hvordan ser hverdagen ud for dem, der har blødersygdomme? Hvilke fremskridt er der sket inden for undersøgelse og behandling igennem de seneste tiår? Med den nye kampagne Portraits of Progress vil CSL Behring fremdrage beretninger fra mennesker som lever med hæmofili og fra andre, som er i berøring med sygdommen.

Læs mere

Kraftig menstruation kan være tegn på en blødningsforstyrrelse

Mange kvinder lider unødvendigt af kraftige menstruationer uden at vide, om symptomerne kan skyldes en blødningsforstyrrelse. Nogle kvinder har tillige andre blødningssymptomer i hverdagen, som blå mærker, næseblod eller blødning i forbindelse med tandbørstning. Hør Dr. Anna Ågren fra Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige fortælle om, hvor almindelig blødersygdomme er blandt kvinder, hvordan man kan finde ud af om man har kraftig menstruation, og om vigtigheden af at få en korrekt udredning af sin blødningsforstyrrelse her

 

Podcasts/Videocasts

A1RTime

A1R TIME - About life with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency

Under the name A1R TIME we publish podcasts and videocasts were you´ll meet patients and experts sharing experiences and insights about the disease, about treatment options and current research. Our goal is to create a community for all affected by Alpha-1.