GTM-PRDZCHH
Produkten)

Dansk produktliste

Her finder du en liste over de produkter vi tilbyder i Danmark

Albumin

Alburex

Human Albumin

5%
20%

Hæmatologi

AFSTYLA

Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII) 

Indlægsseddel

Cluvot

Human plasmakoagulationsfaktor XIII

Indlægsseddel

Confidex

Humant protrombinkomplex

500 IE  
1000 IE 

Haemate

Human koagulationsfaktor VIII & human von Willebrand-faktor 

Indlægsseddel

IDELVION

Albutrepenonacog alfa,
rIX-FP 

Indlægsseddel

Riastap

Humant fibrinogen 

Indlægsseddel

Immunologi

Hizentra

Humant normalt immunglobulin (SCIg) 

Indlægsseddel

Privigen

Humant normalt immunglobulin (IVIg) 

Indlægsseddel

Rhophylac

Humant anti-D immunglobulin 

Indlægsseddel

Alfa-1-antitrypsinmangel

Respreeza

Human alfa-1-proteinasehæmmer

Indlægsseddel

Varemærker, der er markeret med ®, er registreret af CSL Limited eller dennes affilierede selskaber eller datterselskaber i én eller flere retsinstanser, medmindre andet er angivet.