GTM-PRDZCHH
)

Diagnose

Diagnose

Det er vigtigt, at personer, som kan have VWS, bliver korrekt udredt. De skal derfor henvises til et specialcenter for hæmofili. l Danmark udredes og behandles disse patienter på et af landets to hæmofilicentre (Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i København),

Er det let at diagnosticere von Willebrands sygdom?

Nej. Det er ikke let at diagnosticere VWS. Desuden kender en del  læger ikke så meget til sygdommen. Derfor er VWS underdiagnosticeret.

Det er vigtigt, at personer, som kan have VWS, bliver korrekt udredt.  De skal derfor henvises til et specialcenter for hæmofili. l Danmark  udredes og behandles disse patienter på et af landets to hæmofilicentre (Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i København),  hvor der findes et speciallaboratorium, som klarer diagnostikken, og  der er adgang til speciallæger med erfaring i at behandle patienter  med sjældne blødningsforstyrrelser. Kontaktoplysninger finder du her

Ud over, at diagnosen kræver specialanalyser, som kan være svære  at fortolke, besværliggøres diagnosen af, at VWF-niveauet i blodet varierer afhængigt af flere faktorer.

Eksempler på sådanne faktorer er:

 • Graviditet
 • Amning
 • Normale hormonsvingninger under kvindens månedlige  menstruationscyklus
 • P-piller
 • Infektioner
 • Nylig operation
 • Voldsom fysisk aktivitet.

Desuden har personer med blodtype 0 ca. 30 % lavere indhold af  VWF end personer med de øvrige blodtyper, uden at de derfor  har VWS.

Et eksempel: En kvinde med kraftige menstruationsblødninger  pga. VWS får en anden behandling, som kun er rettet mod menstruationsblødningen. Hun får måske kun p-piller, som ganske  vist reducerer menstruationsblødningen, men som ikke påvirker  hendes øgede blødningstendens generelt. Hun kan så blive lullet  ind i falsk tryghed og risikerer at få blødningskomplikationer i  forbindelse med operationer eller andre indgreb. I sjældne tilfælde har kvinder fået bortopereret livmoderen, inden deres VWS  blev opdaget.

Kan der anvendes standardprøver til at diagnosticere  von Willebrands sygdom?
Nej. De analyser, som kan udføres på de fleste sygehuse, og som anvendes til udredning af formodede blødningsproblemer, er ofte  normale hos kvinder med VWS og kan derfor ikke bruges til at  diagnosticere VWS.

 • INR (PP) er altid normal
 • APTT er næsten altid normal (kan være forlænget i de allersværeste tilfælde)
 • Trombocyttallet er generelt normalt (undtagen ved type 2B).

For at stille diagnosen kræves specialanalyser på et koagulationslaboratorium for at den korrekte subtype kan identificeres.

Privat foto, © Karin Lundvall

Hvilke prøver kan anvendes  til at diagnosticere von Willebrands sygdom?

For at få et godt grundlag til udredning og vurdering er det vigtigt,  at lægen får kendskab til alle de symptomer, som personen med  mistænkt VWS har, og om vedkommende har nogle kendte sygdomme eller tager medicin. Lægen skal også have at vide, om der  er blødningsproblemer i familien. Hvis lægen får mistanke om, at  der er tale om VWS, henvises patienten til hæmofilicentret i Aarhus  eller København. Dér kan der udføres en specialiseret  udredning. Adresser finder du her

Denne udredning har til formål:

 • at finde ud af, om patienten har VWS
 • at identificere den rigtige subtype
 • at finde frem til den rette behandling.

De undersøgelser, der udføres på hæmofilicentret, omfatter blandt andet:

VWF-aktivitet

VWF-aktiviteten er et l for en af VWF-funktionerne, nemlig faktorens evne til at binde til normale blodplader og til  karvæggen.
VWF:Ag Med VWF-antigen måles mængden af VWF i en blodprøve fra patienten, men ikke hvor godt faktoren fungerer.
FVIII Aktiviteten af FVIII i patientens blod.
VWF-multimerer  Måler, hvor meget der findes af de forskellige lange VWF-kæder. Det er især vigtigt, at de længste kæder er til stede.

Trombocyt-  aggregationstest

 l for om en persons blodplader klumper normalt sammen.

Hvor lang tid tager det at få svar  på udredningen?

Eftersom visse analyser ikke udføres så tit, kan der gå flere uger,  nogen gange op til en måned, og ofte må der tages prøver flere  gange, før et endeligt svar kan gives.

Bør der udføres en ny udredning,  hvis alle prøver er normale?

Somme tider er det ikke nok med enkelt prøvetagning. Det skyldes, at niveauet af VWF kan variere afhængigt af forskellige omstændigheder såsom hormonniveauer, stress og infektioner. Personer med en mild form for VWS kan af og til have et normalt niveau af VWF.  Derfor skal man ikke affærdige diagnosen efter blot en enkelt  prøvetagning. Prøvetagningen bør gentages, hvis der er en velbegrundet mistanke om VWS.

Personer med mistænkt VWS skal henvises til et af landets højt  specialiserede hæmofilicentre i Aarhus eller København. Kontaktoplysninger finder du her

Hvordan plejer folk at reagere, når de får  diagnosen von Willebrands sygdom?

Mange føler en vis lettelse over at have fået en forklaring på deres  blødningsproblemer og dermed også mulighed for at få en effektiv  behandling.
Andre kan føle sig urolige over, at de har livslange blødningsproblemer. Denne uro plejer dog at aftage, efterhånden som de  lærer at leve med disse problemer. Desuden aftager problemerne  med årene hos nogle personer med VWS type 1, eftersom mængden af VWF kan stige med alderen.

De, som for nylig har fået diagnosen, kan have behov for støtte  både fra sundhedsvæsenet og pårørende. De kan have gavn af at  møde andre med samme diagnose. Sådanne kontakter kan formidles af hæmofilicentret eller af patientorganisationen Danmarks  Bløderforening. Kontaktoplysninger finder du her

Bør familien oplyses om diagnosen?

Ja. Andre i familien kan jo have samme blødningsforstyrrelse og bør  også få en chance for at blive udredt og få stillet den rette diagnose  samt få en effektiv behandling for deres blødersygdom.

Læs mere om von Willebrands sygdom

Behandlingsmuligheder

VWS er en usædvanlig forstyrrelse, som er relativt ukendt selv  blandt læger. Den største kompetence i at udrede og behandle  VWS findes ved landets to højt specialiserede hæmofilicentre i  Aarhus og København.

Hvor kan man få mere information

Hvor kan man få mere information?

Ordliste

Ordliste