GTM-PRDZCHH
Hero)

En introduktion til genterapi

Hvad er genterapi?

 • Dine gener indholde de biologiske instruktioner, som er nødvendige for at kunne producere proteiner, som hjælper med at bygge, regulere og beskytte din krop.
 • Gener nedarves - du har arvet to kopier af hvert gen, en fra hver af dine forældre.
 • Indimellem kan der opstå forandringer eller mutationer i generne. De fleste af disse forandringer er harmløse og ubetydelige, mens andre kan være årsag til sygdomme som hæmofili.
 • Genterapi er en innovativ måde at behandle en genetisk tilstand på ved for eksempel at introducere et nyt, fungerende gen i kroppen. Genterapi kan også slukke eller forandre det defekte gen, som er årsag til problemet.
 • Inden et fungerende gen kan tilføres et menneske, kræves en metode til at transportere det ind i kroppen.
 • Virus fungerer ved at blive indført i kroppen og levere genetiske virusinstruktioner ind i celler, som derefter kan begynde at fremstille nye viruspartikler.
 • En viruskapsel kan anvendes til at transportere og levere genterapi ved at udskifte virussets egne genetiske instruktioner med genetiske instruktioner om at behandle en sygdom (terapeutisk genetisk materiale).
 • En viruskapsel, som er tømt for virus egne gener og som anvendes på denne måde, kaldes en vektor.
did you know icon

Vidste du at?

Der er blevet forsket i genterapi i mere end 50 år. Allerede nu er der tilgængelige genterapier for mennesker med sjældne sygdomme, fx nethindesygdom, retinal dystrofi eller spinal muskelatrofi, en genetisk sygdom hvor musklerne svækkes og skrumper ind.

transport

Hvordan gives genterapi?

 • Når det gælder in vivo genterapi, så kan det udelukkende gives som en engangsbehandling.
 • Ved in vivo genterapi leveres det terapeutiske genetiske materiale til en målcelle i kroppen ved hjælp af en vektor.
 • Der findes tillige en anden variant af genterapi, ex vivo. Her tages celler ud af kroppen og omdannes genetisk i et laboratorie, for siden at blive tilbageført til patienten. Det kan for eksempel være immunceller som kan omdannes til at angribe leukæmiceller.
 • In vivo betyder omtrent "i den levende organisme" på latin, og ex vivo betyder "udenfor den levende organisme".
 • Inde i målcellen findes forskellige måder, hvorpå genterapien kan opnå sin virkning: tilføjelse eller redigering.
Icon

Målcelle indeholdende et defekt gen

Icon

Tilføjelse

Det fungerende gen tilføjes målcellen, så det arbejder side om side med det defekte gen.

Icon

Redigering

Det defekte gen blokeres eller forandres for at kunne fungere korrekt.

Question icon

Kan effekter af genterapien nedarves af mine børn?

Nej. Genterapi er designet til at levere det genetiske materiale til en bestemt målcelle, ved behandling af hæmofili til leverceller, ikke til kønsceller. Ingen af de genterapier, som er godkendte i dag, modificerer kønsceller. Derfor kan effekten ikke overføres til børn. Derimod skal barriere-præventionsmidler anvendes et stykke tid efter selve infusionen, fordi aktive vektorpartikler stadig vil kunne findes i kropsvæskerne.

 

Genterapi til hæmofili

Genterapi til hæmofili

En kort introduktion til genterapi

En introduktion til hæmofili

Genterapi til hæmofili – et overblik

Genterapi til hæmofili – et overblik

Genterapi til hæmofili – sådan virker det

Genterapi ved hæmofili – sådan fungerer det

Hvilke forventninger kan jeg have til behandling med genterapi

Hvilke forventninger kan jeg have til behandling med genterapi?

Hvor langt er genterapi kommet, når det gælder hæmofili

Hvor langt er genterapi kommet, når det gælder hæmofili?

Sådan får du mere information

Sådan får du mere information

Ordliste

Ordliste